Chính sách bảo mật

1.Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ezkey.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà ezkey.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và ezkey sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ezkey.vn, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ezkey.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

2.Phạm vi sử dụng thông tin
Hiện tại chúng tôi lưu thông tin khác hàng chủ yếu để quản lý và bảo hành sản phẩm củng như liên hệ và gửi khách hàng những thông tin cần thiết khi ezkey.vn cần trao đổi một việc.

Ngoài ra thì liên lạc quý khách trong trường hoặc đặc biệt nếu bạn vi phạm hoặc chúng tôi cần quý khách thay đổi thông tin. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng cam kết không chia sẽ thông tinc ho bên thứ 3 nên quý khách có thể yên tâm

3.Lưu trữ thông tin:
Dữ liệu của quý khách được chúng tôi bảo mật và lưu trữ đến khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ và không cho phép lưu trữ nữa thì chúng tôi sẽ hủy và không còn lưu thông tin của bạn trên trên hệ thống chúng tối nữa

4.Địa chỉ nơi lưu trữ và quản ký khách hàng:

  • Website : ezkey.vn
  • Đ/C : K46-A, Tân Phong, Tân Hòa, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
  • Phone/Zalo : 0599.365.879
  • Email: [email protected]

Chúng tôi cam kết nảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ nếu không được phép từ quý khách. một lần nữa xin cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của ezkey.vn