-98%
Giá gốc là: 7,490,000₫.Giá hiện tại là: 179,000₫.
-85%
Giá gốc là: 1,490,000₫.Giá hiện tại là: 219,000₫.

WINDOWS 7

Windows 7 Pro

199,000
-84%
Giá gốc là: 1,400,000₫.Giá hiện tại là: 219,000₫.
-78%

WINDOWS 8

Windows 8.1 Pro

Giá gốc là: 899,000₫.Giá hiện tại là: 199,000₫.
-95%
Giá gốc là: 7,900,000₫.Giá hiện tại là: 389,000₫.
-95%
Giá gốc là: 7,990,000₫.Giá hiện tại là: 389,000₫.
-92%
Giá gốc là: 4,490,000₫.Giá hiện tại là: 379,000₫.
389,000
419,000
419,000