Tài khoản OpenAI – ChatGPT

Original price was: 199,000₫.Current price is: 49,000₫.

  • Đây là tài khoản ChatGPT tạo sẵn
  • Chỉ việc đăng nhập vào để sử dụng
  • Full đầy đủ chức năng
  • Tặng 5$ trong tài khoản để sử dụng ứng dụng của OpenAI.

ChatGPT là một chat bot cực mạnh hiện nay. Có thể trả lời được rất nhiều các câu hỏi cả tiếng anh và tiếng việt. Có thể hỗ trợ cả lập trình từ Front-end cho tới Back-end. Ngoài ra, ChatGPT có khả năng trả lời nhiều loại câu hỏi khác nhau, bao gồm cả câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực tri thức, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn nhanh qua Facebook, Zalo...
Danh mục: Từ khóa: , ,

Giới thiệu OpenAI – ChatGPT

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến được phát triển bởi OpenAI. Nó dựa trên kiến trúc GPT-3.5, một phiên bản của GPT-3, một trong những mô hình ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ nhất có thể sử dụng công nghệ học sâu hiện nay. GPT viết tắt của “Generative Pre-trained Transformer”, đề cập đến kiến trúc mô hình sử dụng Transformer để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. ChatGPT được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu từ internet và có khả năng tương tác với người dùng thông qua việc trả lời câu hỏi, thực hiện công việc nhiệm vụ và thảo luận về nhiều chủ đề.

ChatGPT có khả năng trả lời nhiều loại câu hỏi khác nhau, bao gồm cả câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực tri thức, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác. Nó cũng có thể trả lời các câu hỏi có tính chất hỏi đáp và câu hỏi yêu cầu phân tích sâu hơn. Tuy nhiên, ChatGPT không phải là một người hoặc hệ thống chuyên gia và không thể cung cấp các lời khuyên hoặc đưa ra các quyết định chuyên sâu trong các lĩnh vực cụ thể. Nó chỉ có thể trả lời các câu hỏi dựa trên dữ liệu văn bản mà nó được huấn luyện và không thể đưa ra các lời khuyên hoặc đưa ra các quyết định chuyên sâu.

Thông tin sản phẩm tài khoản OpenAI – ChatGPT

Đây là tài khoản tạo sẵn và đã được kích hoạt số điện thoại để sử dụng được ở mọi nơi.

Để đăng nhập vào tài khoản bạn truy cập: https://chat.openai.com/chat/

Trong tài khoản cũng có sẵn 18$ để có thể sử dụng các ứng dụng các ứng dụng khác của OpenAI thông qua API.


Ví dụ:

  • Ứng dụng AI tự tạo hình ảnh: DALL-E
  • Kết nối các chức năng của OpenAI ra ứng dụng bên ngoài thông qua API. Chi tiết tại link: https://beta.openai.com/examples